XXXVI Zwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 3 marca 2016 roku | Aktualności - Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński - Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Stepnica, Dotacje, Dofinansowanie, UE
XXXVI Zwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 3 marca 2016 roku PDF Drukuj Email
Wpisany przez ANETA ZDYBEL   
poniedziałek, 22 lutego 2016 21:41

LGR_logo_rNa podstawie § 23 ust. 10 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia ZarządStowarzyszenia RLGD "Zalew Szczeciński"zwołuje XXXVI Zwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 3 marca 2016 roku  w Wolinieprzy ul. Zamkowej 24 ("dworek"). Rozpoczęcie obrad o godz. 16:00.

Planowany porządek obrad

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór Prezydium zebrania w tym sekretarza - protokolanta
  3. Przyjęcie porządku zebrania
  4. Wybór Komisji mandatowej i skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków
  5. Informacja Zarządu nt. konkursu o wybór LSR 2014-2020
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany LSR 2014-2020 w zakresie budżetu
  7. Dyskusja, wolne wnioski
  8. Zakończenie zebrania

Projekty uchwały dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.lgr-zalew.pl.

Osoby reprezentujące podmioty publiczne, społeczne oraz gospodarcze powinny posiadać odpowiednie pisemne pełnomocnictwo, jeżeli nie zostało wcześniej złożone w Stowarzyszeniu lub nie wynika ono z dokumentów rejestrowych, w tym statutu podmiotu. Posiadanie pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania podmiotu ? członka Stowarzyszenia ?  jest warunkiem uzyskania mandatu do głosowania.

Informujemy równocześnie, iż zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie Członków zostało zwołane prawidłowo, ale nie uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych do głosowania, Przewodniczący zamyka Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i wyznacza kolejne na ten sam dzień za 30 minut od zamknięcia. Tak zwołane Walne Zebranie Członków zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych.