Charakterystyka LGR | Migawki - Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński - Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Stepnica, Dotacje, Dofinansowanie, UE
Charakterystyka LGR  Email

Stowarzyszenie liczy ponad 200 członków. Funkcjonuje na terenie 4 gmin położonych nad Zalewem Szczecińskim: Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Stepnica. Na podstawie umowy z 8 listopada 2010 roku podpisanej z Ministrem Rolnictwa, LGR stała się operatorem środków Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" , Oś 4, w kwocie ponad 34 mln złotych.

Stowarzyszenie realizuje lokalną strategię rozwoju obszaru rybackiego za pośrednictwem swojego Biura oraz organów statutowych. Główne zadanie LGR to przeprowadzić w latach 2011 - 2015 procedurę wyboru projektów i beneficjentów środków unijnych a następnie dokonać ich rozliczenia. W ramach przyznanych środków znajduje się również kwota 1.73 mln złotych przeznaczona na współpracę międzynarodową i z innymi LGR-ami (5% przyznanej kwoty dotacji). Biuro Stowarzyszenia działa na terenie Bazy Rybackiej w Świnoujściu (ul. Dworcowa 4).

Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Szczeciński"
ul. Dworcowa 4
72-602 Świnoujście
e-mail:
+48 91 4000 002

 

Składki Członkowskie

Składka członkowska : 60,00 złotych rocznie

Terminy płanościi: do 30 kwietnia roku następującego po roku, za który opłacona została pierwsza składka; dla nowych członków w terminie 30 dni od daty otrzymania informacji potwierdzającej podjęcie uchwały przez Zarząd LGR o przyjęciu na członka

Sposób płatności: przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na bieżący rachunek bankowy Stowarzyszenia nr: 

03 9393 0000 0017 8057 3000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

Prosimy o podanie w tytule przelewu kogo dotyczy wpłata oraz za jaki okres!