Nabory - Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński - Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Stepnica, Dotacje, Dofinansowanie, UE

Nabory

Ostateczne listy wybranych i niewybranych operacji w ramach naboru III/2013

Na podstawie § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej ... (Dz. U. nr 177, poz. 1371, zmiana Dz. U. nr 261 z 2011 r., poz. 1563) przedstawiamy listę wybranych i niewybranych operacji w ramach naboru III/2013.

Lista wybranych operacji

po dokonaniu oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" na operacje polegające na "Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa" objętych osią priorytetową 4 " Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" złożonych w ramach naboru wniosków ogłoszonego w dniu 21 grudnia 2013 roku, uwzględniająca wyniki oceny operacji dokonanej na skutek złożonych skarg i odwołań.

Czytaj Więcej…

Lista Ocenionych Operacji - Nabór III/2013

Uprzejmie informujemy, że na posiedzeniach Komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej "Zalew Szczeciński" w dniach 17,18,19,20,21 marca 2014 r. dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" na operacje polegające na "Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa" oraz "Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa" objęte osią priorytetową 4 "Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", złożonych w terminie od 1 lutego 2014 r. do 3 marca 2014 r. w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej "Zalew Szczeciński" w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Czytaj Więcej…

Ostateczne listy wybranych i niewybranych operacji w ramach naboru II/2013 - aktualizacja

Na podstawie § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej ... (Dz. U. nr 177, poz. 1371, zmiana Dz. U. nr 261 z 2011 r., poz. 1563) oraz uwzględniając pismo MRiRW RYBkfp-mf-075-10/2014 z dnia 2014.02.11 w sprawie wpłynięcia do IZ sześciu skarg od wnioskodawców przedstawiamy zaktualizowaną listę wybranych i niewybranych operacji w ramach naboru II/2013.

Lista wybranych operacji

 po dokonaniu oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" na operacje polegające na "Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa" objętych osią priorytetową 4 " Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" złożonych w ramach naboru wniosków ogłoszonego w dniu 18 lipca 2013 roku, uwzględniająca wyniki oceny operacji dokonanej na skutek złożonych odwołań oraz skarg.

Czytaj Więcej…

Nabór 3/2013 - ewidencja wniosków

Poniżej przedstawiamy ewidencję wniosków złożonych w Biurze LGR "Zalew Szczeciński" w ramach naboru III/2013 na operacje polegające na "Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa","Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzeczspołeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa" oraz "Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej"

Czytaj Więcej…

Wskazówki dotyczące przygotowania dokumentów do złożenia w biurze LGR

Szanowni Państwo, w celu usprawnienia procesu składania wniosku o dofinansowanie przygotowaliśmy dla Państwa kilka wskazówek, które ułatwią i przyśpieszą całą procedurę. 

Czytaj Więcej…