Ostateczne listy wybranych i niewybranych operacji w ramach I konkursu | Nabory - Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński - Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Stepnica, Dotacje, Dofinansowanie, UE
Ostateczne listy wybranych i niewybranych operacji w ramach I konkursu
Wpisany przez a.s.   
czwartek, 13 października 2011 06:48

W dniu 11 października odbyło się II posiedzenie Komitetu LGR, na którym dokonano ostatecznej oceny złożonych do LGR "Zalew Szczeciński" wniosków uwzględniając złożone odwołania. Poniżej znajdują się listy wybranych i niewybranych operacji. 

 

Lista wybranych operacji
po dokonaniu oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" na operacje polegające na "Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa" - sektor publiczny, złożonych w ramach naboru wniosków ogłoszonego w dniu 10 czerwca 2011 roku, uwzględniająca wyniki oceny operacji dokonanej na skutek złożonych odwołań.

Limit środków finansowych - 1 000 000,00 zł

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł operacji

Wnioskowana kwota dofinansowania w złotych

Ilość przyznanych punktów

1

Gmina Stepnica

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stepnica

585 000,00

23,92

2

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu

Remont elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych zabytkowego budynku Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu

415 000,00

17,93

 

Lista wybranych operacji
po dokonaniu oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" na operacje polegające na "Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa" - sektor gospodarczy i społeczny, złożonych w ramach naboru wniosków ogłoszonego w dniu 10 czerwca 2011 roku, uwzględniająca wyniki oceny operacji dokonanej na skutek złożonych odwołań.

Limit środków finansowych - 300 000,00 zł

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł operacji

Wnioskowana kwota dofinansowania w złotych

Ilość przyznanych punktów

1

Hotel Cesarski SPA Sp. z o.o. w Świnoujściu

Rewitalizacja parku wraz z odbudową zabytkowego wjazdu przy ul. Wyspiańskiego w Świnoujściu

200 000,00

37

2

Elżbieta Kośmider, Piotr Kośmider

Podniesienie atrakcyjności turystycznej Fortu Anioła w Świnoujściu poprzez wykonanie prac zabezpieczających elementy stalowe i żelbetowe baszty

79 787,40

27,5

3 Fundacja "Ostatni Rejs" w Wolinie Utworzenie skweru Ludziom Morza 135 512,00 22,8

 

Lista wybranych operacji
po dokonaniu oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" na operacje polegające na "Restrukturyzacji i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem"- sektor gospodarczy i społeczny, złożonych w ramach naboru wniosków ogłoszonego w dniu 10 czerwca 2011 roku, uwzględniająca wyniki oceny operacji dokonanej na skutek złożonych odwołań.

Limit środków finansowych - 1 600 000,00 zł

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł operacji

Wnioskowana kwota dofinansowania w złotych

Ilość przyznanych punktów

1

Tadeusz Krupa

Otwarcie lodziarnio-kawiarni w Międzyzdrojach

57 010,50

37,79

2

Tomasz Jakub Sielicki

Rozwój firmy Sielicki Tomasz Przedsiębiorstwo Handlowo ?Usługowe Miraż Poprzez Rozszerzenie działalności, adaptację, wyposażenie i uruchomienie sklepu odzieżowego w Międzyzdrojach

150 000,00

35,77

 

 

 

kolorem zielonym oznaczono wnioski wybrane do dofinansowania mieszczące się w ramach dostępnego limitu środków finansowych przeznaczonych na dany nabór

 

bez koloru oznaczono wybrane wnioski do dofinansowania nie mieszczące się w ramach dostępnego limitu środków finansowych przeznaczonych na dany nabór

 


 

Lista niewybranych operacji
po dokonaniu oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" na operacje polegające na "Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa" - sektor publiczny, złożonych w ramach naboru wniosków ogłoszonego w dniu 10 czerwca 2011 roku, uwzględniająca wyniki oceny operacji dokonanej na skutek złożonych odwołań.

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł operacji

Wnioskowana kwota dofinansowania w złotych

1

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Remont i odbudowa kutra rybackiego ?ŚWI-38" typ KU134 wraz z aranżacją ekspozycji

618 946,20

 

Lista niewybranych operacji
po dokonaniu oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" na operacje polegające na "Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa" - sektor gospodarczy i społeczny, złożonych w ramach naboru wniosków ogłoszonego w dniu 10 czerwca 2011 roku, uwzględniająca wyniki oceny operacji dokonanej na skutek złożonych odwołań.

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł operacji

Wnioskowana kwota dofinansowania w złotych

1

Urszula Grażyna Tuszyńska

Utworzenie i rozwój działalności gospodarczej poprzez budowę budynku usługowego, która stanowić będzie przebudowę części obiektu zabytkowego - odbudowywanego Starego Miasta w Wolinie

300 000,00