Podnoszenie wartości produktów rybactwa | Pierwsze kroki - Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński - Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Stepnica, Dotacje, Dofinansowanie, UE
 • Kliknij aby dowiedzieć sie więcej!

 • Kliknij aby dowiedzieć sie więcej!

 • Kliknij aby dowiedzieć sie więcej!

 • Kliknij aby dowiedzieć sie więcej!

 • Kliknij aby dowiedzieć sie więcej!

Podnoszenie wartości produktów rybactwa

Kto może zostać beneficjentem?

Pomoc mogą otrzymać podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie gmin Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin i Stepnica.

Pomoc w podnoszeniu wartości produktów rybactwa obejmuje:

 • Budowę punktów sprzedaży ryb świeżych
 • Zakup i /lub modernizacja środków transportu produktów rybactwa
 • Zakup opakowań do przechowywania i transportu ryb świeżych
 • Zakup i zainstalowanie modułowych, lokalnych przetwórni ryb
 • Zakup i instalacja mobilnych zestawów wylęgarniczych
 • Uruchomienie lokalnych wędzarni ryb

Jaką pomoc może otrzymać beneficjent ?

 • Pomoc przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 600.000 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 300.000 zł. Oznacza to, że konkretny podmiot może otrzymać dofinansowanie na dowolną ilość operacji (projektów) przy czym całkowita kwota pomocy nie może przekroczyć 600.000 zł. Dofinansowanie każdego projektu nie może przekroczyć 60% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Oznacza to, że beneficjent musi zabezpieczyć co najmniej 40% środków własnych na realizację operacji (projektu). 

Uwaga: Operacja realizowana przez beneficjenta musi być zakończona nie później niż w dniu 30.06.2015 r.

Uwaga II: Limit środków na pomoc w podnoszeniu wartości produktów rybactwa oraz rozwój lokalnego sektora usług należy rozpatrywać łącznie.

 

 

Kiedy będą nabory wniosków?

I nabór: między 16 sierpnia a 14 października 2011

II nabór: między 27 stycznia a 15 marca 2012

III nabór: między 20 listopada a 16 stycznia  2013

 

nacza to podmioty określone w art. 9 ust. 1 ustawy  zameldowane na pobyt stały lub prowadzące działalność na terenie gmin objętych LSROR, tj. : osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną albo podmiotowi organizacyjnie wyodrębnionemu na podstawie dokumentów statutowych lub założycielskich w strukturze osoby prawnej lub jednostce nieposiadającej osobowości prawne