Pomoc w różnicowaniu i reorientacji działalności gospodarczej sektora rybackiego | Pierwsze kroki - Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński - Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Stepnica, Dotacje, Dofinansowanie, UE
 • Kliknij aby dowiedzieć sie więcej!

 • Kliknij aby dowiedzieć sie więcej!

 • Kliknij aby dowiedzieć sie więcej!

 • Kliknij aby dowiedzieć sie więcej!

 • Kliknij aby dowiedzieć sie więcej!

Pomoc w różnicowaniu i reorientacji działalności gospodarczej sektora rybackiego

Kto może zostać beneficjentem?

Pomoc jest przyznawana wnioskodawcy, jeżeli:

 • prowadzi działalność na obszarze gmin Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Stepnica jako uprawniony do rybactwa, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.2)), z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego, lub
 • jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub
 • hodowli ryb w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie, lub w zakresie:
 • przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybactwa, lub
 • związanym z obsługą sektora rybactwa, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu służącego do prowadzenia działalności połowowej, lub
 • jest armatorem statku rybackiego:
  • polskiej przynależności,
  • na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została zawieszona albo cofnięta,
  • którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSROR, lub
  • uzyskał pomoc z tytułu trwałego wycofania statku rybackiego w ramach działania 1.1 lub działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" i zamieszkuje albo posiada siedzibę na obszarze gmin objętych LSROR, lub
  • będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSROR, utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności przez podmioty wymienione w pkt 1.

Pomoc w różnicowaniu i reorientacji działalności gospodarczej sektora rybackiego oraz osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa obejmuje:

 • budowę, przebudowę lub rozbiórkę obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność
 • gospodarcza, lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki lub
 • zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona działalność gospodarcza, lub
 • wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia, lub
 • remont i adaptacja statku rybackiego do prowadzenia działalności gospodarczej, lub
 • udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach i innych formach kształcenia mającego na celu zmian kwalifikacji zawodowych


Typy operacji:

 • Budowa lub modernizacja lokali z przeznaczeniem na wynajem
 • Organizacja i obsługa stanic wodnych
 • Budowa i prowadzenie ośrodków campingowych
 • Uruchomienie wypożyczalni sprzętu pływającego (kajaki, rowery wodne, łodzie, jachty żaglowe, łodzie motorowe, itp.)
 • Zorganizowanie marin z pomostem, zapleczem socjalnym, slipem i hangarem do zimowania jachtów
 • Organizowanie wycieczek jachtowych, szkolenia żeglarskie
 • Uruchomienie lokalnych punktów gastronomicznych (smażalnie ryb, wędzarnie, bary rybne)
 • Zakup i dostosowanie byłych jednostek rybackich na cele turystyczno gastronomicyne.
 • Uruchomienie sklepów sprzedaży ryb i produktów rybnych
 • Uruchomienie sklepów sprzedaży detalicznej, kiosków, stoisk
 • Budowa / zakup / adaptacja lokalu z przeznaczeniem na działalność usługową
 • Zakup / instalacja / montaż urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności usługowe, w tym w zakresie odnowy biologicznej, pielęgnacji zdrowia i urody.
 • Kursy, szkolenia, studia, staże i inne formy kształcenia mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowych

 

Jaką pomoc może otrzymać beneficjent ?

 • Pomoc przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 900.000 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 450.000 zł. Oznacza to, że konkretny podmiot może otrzymać dofinansowanie na dowolną ilość operacji (projektów) przy czym całkowita kwota pomocy nie może przekroczyć 900.000 zł. Dofinansowanie każdego projektu nie może przekroczyć 60% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Oznacza to, że beneficjent musi zabezpieczyć co najmniej 40% środków własnych na realizację operacji (projektu). 

Uwaga: Operacja realizowana przez beneficjenta musi być zakończona nie później niż w dniu 30.06.2015 r.

 

Kiedy będą nabory wniosków?

I nabór: między 10 lipca a 1 września 2011

II nabór: między 27 stycznia a 15 marca 2012

III nabór: między 20 listopada a 16 stycznia  2013

Pomoc w różnicowaniu i reorientacji działalności gospodarczej sektora rybackiego oraz osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa obejmuje:

1)      budowę, przebudowę lub rozbiórkę obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność

2)      gospodarcza, lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki lub

3)      zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona działalność gospodarcza, lub

4)      wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia, lub

5)      remont i adaptacja statku rybackiego do prowadzenia działalności gospodarczej, lub

6)      udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach i innych formach kształcenia mającego na celu zmian kwalifikacji zawodowych

 

Przykładowe projekty:

1)      Budowa lub modernizacja lokali z przeznaczeniem na wynajem

2)      Organizacja i obsługa stanic wodnych

3)      Budowa i prowadzenie ośrodków campingowych

4)      Uruchomienie wypożyczalni sprzętu pływającego (kajaki, rowery wodne, łodzie, jachty żaglowe, łodzie motorowe, itp.)

5)      Zorganizowanie marin z pomostem, zapleczem socjalnym, slipem i hangarem do zimowania jachtów

6)      Organizowanie wycieczek jachtowych, szkolenia żeglarskie

 

Kto może zostać beneficjentem?

Pomoc jest przyznawana wnioskodawcy, jeżeli:

1)      prowadzi działalność na obszarze gmin Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Stepnica

a)       jako uprawniony do rybactwa, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.2)), z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego, lub

b)      jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie, lub

c)       w zakresie:

d)      ?  przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybactwa, lub

e)       ?  związanym z obsługą sektora rybactwa, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu służącego do prowadzenia działalności połowowej, lub

  2)   jest armatorem statku rybackiego:

a)       polskiej przynależności,

b)      na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została zawieszona albo cofnięta,

c)       którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSROR, lub

  3)   uzyskał pomoc z tytułu trwałego wycofania statku rybackiego w ramach działania 1.1 lub działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" i zamieszkuje albo posiada siedzibę na obszarze gmin objętych LSROR, lub

  4)   będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSROR, utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności przez podmioty wymienione w pkt 1.

 

Ile pieniędzy mogę dostać?

1)      Pomoc, przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 60 % tych kosztów. Możliwe jest także zaliczkowanie nawet do 100% kwoty dofinansowania.

2)      Pomoc przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 600.000 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 300.000 zł.