Rozwój lokalnego sektora usług | Pierwsze kroki - Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński - Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Stepnica, Dotacje, Dofinansowanie, UE
 • Kliknij aby dowiedzieć sie więcej!

 • Kliknij aby dowiedzieć sie więcej!

 • Kliknij aby dowiedzieć sie więcej!

 • Kliknij aby dowiedzieć sie więcej!

 • Kliknij aby dowiedzieć sie więcej!

Rozwój lokalnego sektora usług

Kto może zostać beneficjentem?

Pomoc mogą otrzymać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie gmin Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin i Stepnica.

Pomoc w rozwoju lokalnego sektora usług obejmuje:

 • podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w szczególności w zakresie:
  • konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, lub
  • naprawy i konserwacji statków i łodzi, lub
  • handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, lub
  • działalności usługowej związanej z wyżywieniem, lub
  • działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej, lub
  • działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, lub
  • działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych, lub
  • opieki zdrowotnej, lub
  • działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, lub
  • naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, lub
  • wykonywania robót budowlanych wykończeniowych.

Przykładowe projekty:

 • Uruchomienie lub modernizacja punktów gastronomicznych (smażalnie, snack bary, restauracje)
 • Uruchomienie sklepów sprzedaży detalicznej, kiosków i stoisk
 • Budowa, rozbudowa, przebudowa, remont i (lub) wyposażenie poradni zdrowia, gabinetów lekarskich, dentystycznych, rehabilitacyjnych.
 • Budowa, przebudowa, rozbudowa, remont i (lub) wyposażenie lokali niezbędnych do prowadzenia usług.


Jaką pomoc może otrzymać beneficjent ?

 • Pomoc przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 600.000 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 300.000 zł. Oznacza to, że konkretny podmiot może otrzymać dofinansowanie na dowolną ilość operacji (projektów) przy czym całkowita kwota pomocy nie może przekroczyć 600.000 zł. Dofinansowanie każdego projektu nie może przekroczyć 60% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Oznacza to, że beneficjent musi zabezpieczyć co najmniej 40% środków własnych na realizację operacji (projektu). 

 Uwaga: Operacja realizowana przez beneficjenta musi być zakończona nie później niż w dniu 30.06.2015 r.

Uwaga II: Limit środków na pomoc w rozwoju lokalnego sektora usług oraz podnoszeniu wartości produktów rybactwa należy rozpatrywać łącznie.

 

Kiedy będą nabory wniosków?

I nabór: między 16 sierpnia a 14 października 2011

II nabór: między 27 stycznia a 15 marca 2012

III nabór: między 3 września a 3 października 2012 r.

IV nabór: zaplanowany na II półrocze 2013