XXXV Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Szczeciński" - Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński - Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Stepnica, Dotacje, Dofinansowanie, UE
XXXV Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Szczeciński"
Wpisany przez ANETA ZDYBEL   
wtorek, 01 marca 2016 22:33

LGR_logo_rProtokół z XXXV Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Szczeciński" w dniu 22 grudnia 2015 roku w Wolinie

XXXV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia otworzył o godz. 16:40 (tj. w 30 minut po zamknięciu - z uwagi na brak quorum - XXXIV WZCz) Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pan Ryszard Mróz.

Poinformował zebranych, że Zarząd, na podstawie § 23 ust. 10 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia oraz uchwały nr 4/XII/2015 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie zwołania WZCz, zwołał XXXIV Zwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 22 grudnia 2015 roku w Wolinie z terminem rozpoczęcia obrad o godz. 16:00.

Treść całego protokołu poniżej (pdf)

Protokół

z XXXV Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Rybacka ?Zalew Szczeciński?

w dniu 22 grudnia 2015 roku w Wolinie